บริการที่มีให้ด้านสถานพยาบาล 
บริการรักษาดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ รวมถึงท่านที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเช่น ให้อาหาร
ทางสายยาง  เจาะคอ ใส่สายสวนปัสสาวะ
 แผลกดทับ และอื่นๆ

บ้านพักผู้สูงอายุ
บริการบ้านพักผู้สูงอายุสำหรับท่านที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
และต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต


กิจกรรมกลุ่มบำบัด

การจัดกิจกรรมในผู้สูงอายุนั้น เป็นอีกหนึ่งความสำคัญ ในกระบวนการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากในวัยนี้จะพบความเสื่อมถอยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะมีจุดมุ่งหมายในแต่ละกิจกรรมเช่น การส่งเสริมความแข็งแรงของร่างกาย ความคิด และอารมณ์

กายภาพบำบัด

 กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเป็นปกติมากที่สุด 
ด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัด พร้อมด้ว
นักกายภาพบำบัดที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
 และได้ผลในการบำบัดมากที่สุด

รถพยาบาลฉุกเฉิน


มีรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมด้วยทีมงานและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมาตรฐาน
เพื่อเคลื่อนย้ายหากมีการเจ็บป่วยได้อย่างทันท่วงที